تخریب ۱۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی پردیس

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
تخریب ۱۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی پردیس
تخریب ۱۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی پردیس

پیام پردیس/سید محمد قریشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس عصر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در زمینهای کشاوری این شهرستان، اظهار کرد: با استناد به تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی تعدادی از ساخت و سازهای غیرمجازی که در اراضی روستای واصفجان در حومه شهر پردیس ساخته شده بود با طی شدن مراحل قانونی تخریب شد.

وی با بیان اینکه پس از شکایت این اداره از سازندگان این بناها و طی شدن مراحل پروندهها در داسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس منجر به صدور حکم قطعی تخریب شد، ادامه داد: با اجرای این احکام ۴۰۴۵۰ مترمربع زمین تصرف شده که شامل دیوار کشی، انبار، سوله و بنا بودند آزادسازی و زمینها به کاربری کشاورزی بازگشت.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان پردیس، افزود: حکم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، فرمانداری و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی انجام شد.

قریشی اضافه کرد: ادارات جهاد کشاورزی مکلف هستند تا در چارچوب قوانین و وظایف محوله قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد قاطع کرده و براساس قانون نسبت به تخریب و آزادسازی اراضی تصرف شده اقدام کنند.